Privacyverklaring 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en transparant te informeren over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we privacy van leerlingen, ouders, medewerkers en derden daarbij waarborgen.

Privacyverklaring DevelsteinCollege.pdf


Responsible Disclosure

Bij het DevelsteinCollege vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar privacy@develsteincollege.nl
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het verhelpen van het lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

  • Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing (hierbij vragen wij uw begrip voor de zomervakantie waarin deze termijn niet haalbaar is);
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen met betrekking tot de melding*;
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Anoniem melden is ook mogelijk;
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid;
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

* Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw onderzoek handeling uitvoert die volgens het strafrecht strafbaar zijn. Het feit dat het DevelsteinCollege, onder de gestelde voorwaarden, geen aangifte tegen u zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar uw handelen gehouden kan worden dan wel dat u strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.