Missie en visie

Het DevelsteinCollege is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k en vmbo-b. Vanuit twee vestigingen verzorgen ruim 200 medewerkers 'meesterlijk' onderwijs voor circa 1886 leerlingen. Deze website is gericht op het onderwijs aan de vestiging Develsingel.

Missie
Het DevelsteinCollege is een ambitieuze scholengemeenschap met uitdagend onderwijs dat leerlingen motiveert om vol vertrouwen het beste uit zichzelf te halen en ieders talent tot bloei te laten komen.

Visie
Dat doen wij door:

  • Leerlingen de regie te geven over hun eigen leerproces waarbij zij leren steeds zelfstandiger te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun prestaties
  • Doelgericht en flexibel onderwijs met volop keuzemogelijkheden te bieden waarbij successen worden gevierd en fouten maken mag
  • Een veilige en gezonde leeromgeving te bieden met een positieve sfeer waar ieder zich thuis voelt
  • Een nauwe samenwerking aan te gaan met ouders, leerlingen en medewerkers vanuit een hoge betrokkenheid
  • Kansrijk onderwijs te geven waarbij leerlingen worden voorbereid om zelfstandig te functioneren als wereldburger met een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs.

Het DevelsteinCollege haalt zijn inspiratie uit het woord van God. Met zichtbare en herkenbare normen en waarden zijn wij een school waar respect en aandacht de basis zijn van ons gedrag. Omdat niemand hetzelfde is, erkennen wij verschillen en spelen er naar vermogen op in door extra mogelijkheden aan te bieden om talenten zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen en door extra te begeleiden als dat nodig is. Ons onderwijs is kansrijk, stimulerend en gebaseerd op vertrouwen. Gedurende de opleiding verschuift de verantwoordelijkheid voor het leerproces steeds meer in de richting van de leerling. Voor dat groeiproces zijn de leerling, de docent en de ouders gezamenlijk verantwoordelijk.

Wij bieden kansrijk onderwijs. Want iedereen is anders en het zijn juist die verschillen die wij waarderen.

Schoolbeleidsplan

Elke school stelt om de vier jaar een schoolbeleidsplan op met als doel de stip op de horizon voor de komende jaren te beschrijven. De coronaperiode heeft in vele opzichten roet in het eten gegooid en dat gold ook voor de realisatie van dit schoolbeleidsplan in 2020. Wij zijn er enorm trots op dat het dit schooljaar alsnog gelukt is.

 De afgelopen periode zijn de thema’s Maatwerk en Trots & Verbonden vertaald naar plannen voor de komende vier jaar. Het resultaat is terug te vinden in het schoolbeleidsplan met als titel ‘Vol vertrouwen’ – Develstein, een school met ambitie -, waarvan ook een handzame samenvatting is gemaakt. Het schoolbeleidsplan 2021-2025 is inmiddels ook vastgesteld door de MR. 

U kunt het schoolbeleidsplan in het geheel of als samenvatting nalezen. De inleiding van het plan geeft een helder beeld van de koers voor de komende jaren.

Schoolbeleidsplan_2021-2025.pdf

Schoolbeleidsplan-samenvatting.pdf