Schoolvakanties en lestijden

Voor de brugklassen en vmbo-t kan het 1e uur een lesuur of startuur zijn voor extra begeleiding. Vanaf havo en vwo 2 wordt gewerkt met keuzeuren voor extra vakbegeleiding. Deze worden zichtbaar in het rooster van leerlingen zodra het rooster gepubliceerd is.


Vakanties

Vakanties schooljaar 2021-2022

 Herfstvakantie  Zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober 2021
 Kerstvakantie  Zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
 Voorjaarsvakantie  Zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2022
 Paasvakantie  Vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april 2022
 Meivakantie  Zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei 2022
 Hemelvaart  Donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei 2022
 Pinkstervakantie  Maandag 6 juni 2022
 Zomervakantie  Zaterdag 9 juli tot en met zondag 21 augustus 2022
     

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Vakanties schooljaar 2022-2023

 Herfstvakantie  Zaterdag 22 oktober tot en met zondag 30 oktober 2022
 Kerstvakantie  Zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
 Voorjaarsvakantie        Zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart 2023
 Paasvakantie  Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april 2023
 Meivakantie  Zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei 2023
 Hemelvaart  Donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei 2023
 Pinkstervakantie  Maandag 29 mei 2023
 Zomervakantie  Zaterdag 8 juli tot en met zondag 20 augustus 2023