Schoolvakanties en lestijden

Standaard

40-minutenrooster

In onderstaande tabel staan de tijden van de lesuren van de vestiging Develsingel. In onderstaande tabel staan de tijden van de lesuren in het 40 – minutenrooster.
Lesuur Tijd
1 08.25 – 09.15
2 09.15 – 10.05
pauze 10.05 – 10.25
3 10.25 – 11.15
4 11.15 – 12.05
pauze 12.05 – 12.35
5 12.35 – 13.25
6 13.25 – 14.15
pauze 14.15 – 14.35
7 14.35 – 15.25
8 15.25 – 16.15
Lesuur Tijd
1 08.25 – 09.05
2 09.05 – 09.45
pauze 09.45 – 10.05
3 10.05 – 10.45
4 10.45 – 11.25
pauze 11.25 – 11.55
5 11.55 – 12.35
6 12.35 – 13.15
pauze 13.15 – 13.35
7 13.35 - 14.15
8 14.15 - 14.55
Van dit rooster wordt alleen gebruik gemaakt in bijzondere omstandigheden, bijv. wanneer er leerlingenbesprekingen worden gehouden.

Vakanties

Vakanties schooljaar 2018-2019

 Herfstvakantie   Zaterdag 20 oktober 2018 tot en met zondag 28 oktober 2018
 Kerstvakantie  Zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
 Voorjaarsvakantie  Zaterdag 23 februari 2019 tot en met zondag 3 maart 2019
 Meivakantie  Vrijdag 19 april 2019 tot en met zondag 5 mei 2019**
 Hemelvaartvakantie  Donderdag 30 mei 2019 tot en met zondag 2 juni 2019
 Pinkstervakantie  Zaterdag 8 juni 2019 tot en met maandag 10 juni 2019
 Zomervakantie  Zaterdag 20 juli 2019 tot en met zondag 1 september 2019


**N.B. de meivakantie van het voortgezet onderwijs wijkt af van de meivakantie van het primair onderwijs in verband met de start van de examens op donderdag 9 mei 2019.

Vakanties schooljaar 2019-2020

 Herfstvakantie  Zaterdag 19 oktober 2019 tot en met zondag 27 oktober 2019
 Kerstvakantie  Zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  Zaterdag 22 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
 Paasvakantie  Vrijdag 10 april 2020 tot en met maandag 13 april 2020
 Meivakantie  Zaterdag 18 april 2020 tot en met zondag 3 mei 2020**
 Bevrijdingsdag  Dinsdag 5 mei 2020
 Hemelvaartvakantie  Donderdag 21 mei 2020 tot en met zondag 24 mei 2020
 Pinkstervakantie  Zaterdag 30 mei 2020 tot en met maandag 1 juni 2020
 Zomervakantie  Zaterdag 18 juli 2020 tot en met zondag 30 augustus 2020


**N.B. de meivakantie van het voortgezet onderwijs wijkt af van de meivakantie van het primair onderwijs in verband met de start van de examens op donderdag 7 mei 2020.

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.