Begeleiding

Je hoeft het niet alleen te doen.
Vanaf de brugklas tot en met het examenjaar worden leerlingen begeleid op weg naar hun diploma. Door de (vak)docent, (junior)mentor en gespecialiseerde begeleiding bij bijvoorbeeld taal- of rekenachterstanden e/o sociaal emotionele problemen. Onze leerlingen staan er nooit alleen voor!

Docenten
Je docenten begeleiden je bij alle nieuwe vakken die je krijgt. Er worden samen doelen gesteld en je krijgt hulp bij het oplossen van eventuele problemen. 

Mentor
Je mentor is voor jou en je ouders het belangrijkste aanspreekpunt binnen de school. Deze docent is de eerste die jullie vragen beantwoordt en helpt bij het oplossen van problemen. De mentor kan je als dat nodig is ook in contact brengen met de andere vormen van begeleiding die de school biedt. Je ouders blijven via jouw mentor ook op de hoogte van hoe het met je gaat op school. In je rooster staat wekelijks een mentoruur ingeroosterd waarin nuttige zaken
besproken worden.

 

Elke brugklas heeft twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen die al langer op school zitten en dus precies weten hoe het er bij ons aan toe gaat. Zij helpen de brugklasleerlingen met de start op hun nieuwe school en gaan mee op brugklaskamp. De juniormentoren staan altijd voor je klaar!

Remedial teaching, dyslexie en dyscalculie
Als je moeite hebt met lezen, spellen of rekenen kun je in de brugklas één uur per week extra begeleiding krijgen. Aan het begin van het schooljaar maakt iedereen een test waardoor wij kunnen zien wie deze hulp nodig heeft. Dit kunnen leerlingen zijn (met of zonder een dyscalculie- of dyslexieverklaring) die een lees-, spelling- en/of rekenachterstand hebben.
Als je al eerder op dyslexie of dyscalculie bent getest, krijg al je meteen vanaf het begin van het schooljaar extra begeleiding. Leerlingen met een zware vorm van dyslexie/dyscalculie adviseren wij om hiervoor ook buiten school begeleiding te zoeken.
Dyslectische leerlingen hebben op het DevelsteinCollege speciale rechten zoals extra tijd bij proefwerken, aangepaste spellingbeoordeling en extra mondelinge overhoringen. Deze faciliteiten staan op de dyslexiekaart die deze leerlingen altijd bij zich dragen. Ook leerlingen met dyscalculie hebben extra rechten, waaronder extra tijd bij wiskundeproefwerken en het gebruik van een rekenmachine.
Door ons hiervoor gezamenlijk in te zetten willen we deze leerlingen zodanig begeleiden dat zij reguliere onderwijs kunnen blijven volgen op hun eigen niveau.

Leerlingbegeleiding en ondersteuningsteam
Als je er zelf even niet meer uitkomt, kun je via je mentor terecht bij de leerlingbegeleiders. Hier kun je terecht voor verschillende problemen. Misschien zit je even niet zo lekker in je vel? Samen met jou zoeken we naar een oplossing. De leerlingbegeleiders verzorgen ook trainingen: faalangstreductie, SOVA (Sociale vaardigheidstraining)  en examenvreestrainingen. Via je mentor of teamleider kun je contact opnemen met de leerlingbegeleiding. Of je kunt zelf even binnenlopen of via de mail een afspraak maken. Ook ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de leerlingbegeleiders. 
Voor specifieke vragen rondom de begeleiding van uw zoon/dochter kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator.