Extra programma's

Naast het reguliere onderwijs bieden wij leerlingen die op zoek zijn naar meer uitdaging verschillende mogelijkheden, soms zelfs met een extra diploma als resultaat.

  • Het kunstpakket Art & Performance biedt leerlingen van alle niveaus nog meer dans, beeldende vorming en drama dan het reguliere lesprogramma al doet. Speciaal voor leerlingen die op zoek zijn naar een artistieke uitdaging, die dromen van een plek op het toneel of die zich graag artistiek willen uiten;
  • Het sportpakket: 160 uur meer, sneller, hoger, verder en beter bewegen! Al jaren is het sportpakket voor alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 op het DevelsteinCollege populair. Dat is niet voor niets, want met het sportpakket volg je nog meer uitdagende sportlessen en maak je kennis met nieuwe sporten. Het sportpakket is ontwikkeld voor leerlingen met een passie voor sport en bewegen. Zij volgen naast de reguliere lessen twee uur per week een speciaal sportprogramma.
    In de bovenbouw kunnen de leerlingen het vak lichamelijke opvoeding kiezen als examenvak. Voor vwo en havo is dat het examenvak BSM (Bewegen, Sport & Maatschappij) en voor vmbo-t is dat het examenvak LO2 (Lichamelijke Opvoeding). Deze leerlingen gaan onder meer surfen, schaatsen en naar de skihal in Zoetermeer.
     
  •  Het aantrekkelijke verrijkingsprogramma Obelisk biedt cognitief meer begaafde brugklasleerlingen van het atheneum en gymnasium die behoefte hebben aan meer verdieping, de gelegenheid om tijdens het reguliere rooster een uitdagend verrijkingsprogramma aansluitend op hun niveau, te volgen.
  • Omdat het beheersen van een vreemde taal voor toekomstige studies en beroepen steeds belangrijker wordt, kunnen leerlingen op het DevelsteinCollege kiezen voor een versterkt talenprogramma (VTO) bestaande uit Cambridge Certificate, Delf Junior en Goethe Deutsch. Met deze internationaal erkende certificaten (door het ERK, het gemeenschappelijk Europese Referentiekader) breiden leerlingen hun talenkennis uit, waarmee zij een aanzienlijke voorsprong behalen bij hun verdere studieloopbaan en op de arbeidsmarkt.

Nog meer mogelijkheden

Leerlingen op het DevelsteinCollege hebben de mogelijkheid om uit meer examenvakken te kiezen dan regulier wordt aangeboden. Denk aan: kunst en sport voor alle afdelingen en in de bovenbouw van de havo en vwo kunnen leerlingen naast de reguliere bètavakken ook informatica kiezen als examenvak en op het vwo zelfs wiskunde D. 

De bètavleugel op de eerste verdieping is het domein van de exacte vakken. De lokalen zijn speciaal ingericht voor dit onderwijs, waarbij de veiligheid tijdens practica altijd voorop staat. Het modern ingerichte bètalab op de 3e verdieping nodigt leerlingen uit om te onderzoeken, te ontwerpen, te meten, te berekenen en te experimenteren.

Leerlingen op het vmbo-t kunnen naast bètavakken kiezen voor het examenvak Design & Technology. 

Ambitieuze leerlingen vanaf havo en vwo 5 met bedrijfseconomie en/of economie in het vakkenpakket hebben de mogelijkheid om de module Basiskennis Boekhouden (BKB®) te volgen naast het reguliere vakkenpakket. Hiermee kunnen zij een erkend en gewaardeerd diploma behalen van de Associatie voor Praktijkexamens, waarmee zij een vliegende start maken op het vervolgonderwijs. 

Zo kun je je vakkenpakket nog gerichter afstemmen op je vervolgopleiding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder het eindresultaat van de verbouwing van lokaal 004 naar een modern Skillslab.

 

 

 

 

TOPKLAS – taal is de basis

In de Topklas krijgen leerlingen met een taalachterstand extra taalonderwijs onder intensieve begeleiding en worden ze goed voorbereid op het volgen van lessen op mavo/vmbo-t niveau. De Topklas is een speciale taalgroep na groep 8 van het basisonderwijs. Door het volgen van de Topklas kunnen leerlingen in één jaar hun beheersing van de Nederlandse taal zodanig verbeteren dat ze een grotere kans hebben om een diploma te halen op het niveau dat past bij hun intelligentie.
Meer informatie en toelatingscriteria in onderstaande brochure:
Flyer Topklas .pdf