Extra programma's

Naast het reguliere onderwijs bieden wij leerlingen die op zoek zijn naar meer uitdaging verschillende mogelijkheden, soms zelfs met een extra diploma als resultaat.

In de onderbouw:

  • biedt het kunstpakket Art & Performance leerlingen van alle niveaus nog meer dans, beeldende vorming en drama dan het reguliere lesprogramma al doet. Speciaal voor leerlingen die op zoek zijn naar een artistieke uitdaging, die dromen van een plek op het toneel of die zich graag artistiek willen uiten;
  • biedt het sportpakket, 160 uur meer, sneller, hoger, verder en beter bewegen! Al jaren is het sportpakket voor alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 op het DevelsteinCollege populair. Dat is niet voor niets, want met het sportpakket volg je nog meer uitdagende sportlessen en maak je kennis met nieuwe sporten. Het sportpakket is ontwikkeld voor leerlingen met een passie voor sport en bewegen. Zij volgen naast de reguliere lessen twee uur per week een speciaal sportprogramma;
  • biedt het aantrekkelijke verrijkingsprogramma Obelisk cognitief meer begaafde brugklasleerlingen van het atheneum en gymnasium die behoefte hebben aan meer verdieping, de gelegenheid om tijdens het reguliere rooster een uitdagend verrijkingsprogramma aansluitend op hun niveau, te volgen.

Meer keuze in examenvakken

Leerlingen op het DevelsteinCollege hebben de mogelijkheid om uit meer examenvakken te kiezen dan regulier wordt aangeboden. Denk aan: kunst en sport voor alle afdelingen en informatica, wiskunde D en management & organisatie voor het gymnasium, atheneum en de havo. Nieuw op het vmbo-t is het examenvak Design & Technology, ook wel informatietechnologie (ITTL) genoemd. Zo kun je je vakkenpakket nog gerichter afstemmen op je vervolgopleiding.

Omdat het beheersen van een vreemde taal voor toekomstige studies en beroepen steeds belangrijker wordt, kunnen leerlingen op het DevelsteinCollege kiezen voor een versterkt talenprogramma (VTO) bestaande uit Cambridge Certificate, Delf Junior en Goethe Deutsch. Met deze internationaal erkende certificaten (door het ERK, het gemeenschappelijk Europese Referentiekader) breiden leerlingen hun talenkennis uit, waarmee zij een aanzienlijke voorsprong behalen bij hun verdere studieloopbaan en op de arbeidsmarkt.

TOPKLAS – taal is de basis

In de Topklas krijgen leerlingen met een taalachterstand extra taalonderwijs onder intensieve begeleiding en worden ze goed voorbereid op het volgen van lessen op mavo/vmbo-t niveau. De Topklas is een speciale taalgroep na groep 8 van het basisonderwijs. Door het volgen van de Topklas kunnen leerlingen in één jaar hun beheersing van de Nederlandse taal zodanig verbeteren dat ze een grotere kans hebben om een diploma te halen op het niveau dat past bij hun intelligentie.

Meer informatie en toelatingscriteria in onderstaande brochure:
Flyer Topklas .pdf