Berichtgeving omtrent corona

Berichtgeving omtrent corona

Gisteravond heeft u tijdens de persconferentie kunnen horen dat de lockdown weer verlengd gaat worden. Dat heeft voor de scholen en voor u thuis natuurlijk de nodige gevolgen. Ook al was de uitkomst geen grote verrassing, we doen opnieuw een beroep op uw flexibiliteit en aanpassingsvermogen. U probeert ongetwijfeld thuis het gezinsleven zo goed mogelijk te stroomlijnen en voor ieder gezin komen daar soms heel specifieke uitdagingen aan te pas. Veel sterkte daarmee!

De nieuwe regel met betrekking tot anderhalvemeterregel in schoolgebouwen geldt vooralsnog alleen voor de komende drie weken en wordt ingesteld uit voorzorg, met name omdat we nog te weinig weten over de ontwikkeling en besmettelijkheid van de ‘Britse variant’ van het virus. Voor de periode na 7 februari maakt het kabinet een nieuwe afweging.

Naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen gelden voor uw kind de volgende afspraken. De teamleiders zullen aan uw zoon of dochter een bericht sturen, zodat zij ook op de hoogte zijn van de besluiten. We hebben het volgende afgesproken.

Met betrekking tot het rooster

  • Op grond van de maatregel dat leerlingen ook anderhalve meter afstand moeten houden, worden vanaf morgen voor elke fysieke les (m.u.v. kleine groepen) twee lokalen ingeroosterd zodat de docent de groep kan splitsen. U begrijpt dat dit voor de docent en de leerlingen niet ideaal is, maar we zijn hiertoe genoodzaakt. Daarom vragen we wel begrip voor deze maatregel en medewerking van uw kind. Over de exacte manier van werken per vak, krijgt uw zoon of dochter informatie van de docent zelf.
  • Er is opnieuw gekeken naar welke vakken ingeroosterd worden. Vanaf maandag 25 januari ’21 zullen alle theorievakken wel gegeven worden en de praktijkvakken in de onderbouw niet.
  • Het kan voor komen dat klassen aan elkaar gekoppeld worden, bijvoorbeeld bij parallelklassen van een docent.
  • Leerlingen kunnen zich voor de starturen gewoon opgeven. De starturen zijn online.

 

Met betrekking tot de toetsweek

  • De tweede toetsweek voor de onderbouw en middenbouw (klas 1/2-vmbo, 1/2/3-havo&vwo) gaat niet door. We denken nog na over een vorm waarbij we toch bepaalde zaken kunnen toetsen. We gaan ervan uit dat toetsweek 3 wel doorgaat.
  • Voor de klassen met een schoolexamen (3/4-vmbo, 4/5-havo, 4/5/6-vwo) gaat de toetsweek gewoon door. We zullen daarbij de anderhalve meter uiteraard in acht nemen.

Op dit moment ontvangen we regelmatig mails en telefoontjes van ouders die hun verwondering uitspreken over coronagerelateerde besluiten. Veel besluiten zijn vanuit de sector onderwijs naar de scholen gecommuniceerd. We begrijpen dat aan elk besluit steeds twee kanten zitten en daarom proberen we zo goed mogelijk de richtlijnen van het ministerie en de VO-raad te volgen. Het is ook logisch dat u daar als ouder soms bedenkingen over heeft, maar ik wil toch uw begrip vragen voor de dilemma’s waar wij besluiten over moeten nemen. U mag best van mij aannemen dat we bij alle besluiten de voor- en nadelen zorgvuldig gewikt en gewogen hebben, maar toch een keuze hebben moeten maken die niet voor iedereen gunstig is.

Net als in de vorige lockdownperiode blijft ‘aandacht voor elkaar’ van wezenlijk belang. Trekt u gerust aan de bel als u zich zorgen maakt over het welbevinden van uw kind.

Ook nu wil ik u veel succes toewensen en houd vol!

Namens de schoolleiding,
Matthijs den Haan (rector)

 

 

 

 


Terug naar home