Open Huis op Maat - Extra rondleidingen

Op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 februari (15.00-17.30 uur) en op vrijdag 4 februari (15.00 tot 16.30 uur) organiseren wij het Open Huis op Maat. Wegens de enorme belangstelling zijn daar inmiddels ook dinsdag 8 en donderdag 10 februari van (15.00-17.00 uur) aan toegevoegd. Per gezin is een kind in groep 8 met een ouder/verzorger van harte welkom om een rondleiding van 20 minuten te volgen. Ouders/verzorgers kunnen zich hiervoor  inschrijven via onderstaand formulier.

LET OP: de rondleidingen zijn alleen voor leerlingen in groep 8. Wij hopen volgend schooljaar weer een regulier Open Huis te organiseren voor de leerlingen die nu in groep 7 zitten. 

 

Aanmeldingsformulier Open Huis op Maat


Deze klas is bestemd voor leerlingen die van de basisschool een gymnasiumadvies krijgen.
De atheneumbrugklas is bestemd voor leerlingen met een atheneumadvies.
Geeft de basisschool minimaal havo als advies en vindt de basisschool dat de leerling een redelijke kans maakt het atheneumdiploma te behalen, dan is de leerling in deze klas op zijn plaats.
Geeft de basisschool vmbo-t aan en vindt de basisschool dat de leerling een kans maakt de havo aan te kunnen, dan is de leerling in deze klas op zijn plaats.
Deze klas is bestemd voor leerlingen die van de basisschool een vmbo-t advies krijgen.