Wij kijken terug op een geslaagd Open Huis

Wij kijken terug op een geslaagd Open Huis

Wat een druk bezocht Open Huis en enthousiaste bezoekers! Net als voorgaande jaren kon het DevelsteinCollege op een grote belangstelling rekenen voor het Open Huis, dat 30 januari jl. werd georganiseerd voor leerlingen in groep 8. Zij konden een kijkje nemen bij verschillende vakken, een proefles volgen, opdrachten uitvoeren in het bètalab en deelnemen aan tal van andere activiteiten om een goed beeld te krijgen van de school. Daarbij kregen zij hulp van de huidige leerlingen, die rondleidingen en de ondersteuning in de leslokalen verzorgden. Zij lieten met veel enthousiasme aan de toekomstige brugklassers zien wat het DevelsteinCollege te bieden heeft op het gebied van veelzijdigheid, zowel in het onderwijs als in de extra mogelijkheden vanaf de brugklas tot en met het examenjaar.
Wij willen alle bezoekers van harte bedanken voor hun komst en belangstelling voor ons Open Huis. Tot slot wensen wij de leerlingen in groep 8 heel veel succes bij de keuze van een nieuwe school. Wij zien er nu al naar uit om de toekomstige brugklasleerlingen te ontmoeten op de kennismakingsmiddag op 5 juni a.s!

 


Terug naar home