Gastles Louis Couperus aan vwo 6

Gastles Louis Couperus aan vwo 6

'Wat is het fijn om een specialist als collega te hebben; Collega Albert Kroezemann heeft vorige week een gastles over Louis Couperus gegeven aan mijn vwo 6-leerlingen en dat was een groot succes. Leerlingen luisterden ademloos hoe het ‘saaie’ begrip naturalisme door hem tot leven werd gewekt. Zo kregen ze een inkijkje in het Den Haag van Couperus, de periode waarin hij leefde en zijn reizen. Ook vertelde Albert enthousiast over de processen die hij heeft doorlopen om ‘Langs lijnen van geleidelijkheid’ te hertalen en ‘ Naar Indiës blauwe bergen’ te schrijven. De meegebrachte attributen (waaronder een eerste druk van ‘Langs lijnen van geleidelijkheid, door Albert met handschoenen uit een doos gehaald) wekten ook de interesse van de leerlingen. Vorig jaar heeft Albert ook al een gastles verzorgd en hopelijk blijft hij dit de komende jaren doen! Hij krijgt de leerlingen namelijk ook nog aan het lezen; verschillende leerlingen bestelden na afloop een hertaling, die zij over een tijdje gesigneerd en wel bij Albert kunnen ophalen.'


Terug naar home