DevelsteinCollege

Opbouw van de school

De schoolleiding van het DevelsteinCollege bestaat uit een rector, een vestigingsdirecteur en twee conrectoren.

Rector 

P.H. den Otter (pdotter@develsteincollege.nl)

DevelsteinCollege, vestiging Loket

vmbo-k, vmbo-b en lwoo

directeur: C. Geertzen (cgeertzen@develsteincollege.nl)

DevelsteinCollege, vestiging Develsingel

sector 1 -  gymnasium 1, atheneum 1, havo 1 en vmbo-t 1-4 
conrector:  M.L. van Riet (mvriet@develsteincollege.nl)

sector 2 -  gymnasium 2 t/m 6, atheneum 2 t/m 6 en havo 2 t/m 5 
conrector:  R.L. Vlak (rvlak@develsteincollege.nl)

Teamleiders

teamleider vmbo-t 1 en 2          V. de Visser        vdvisser@develsteincollege.nl
teamleider vmbo-t 3 en 4 S.T. Franken sfranken@develsteincollege.nl
teamleider vwo 1 en havo 1 A. Kroezemann        akroezemann@develsteincollege.nl
teamleider havo 2 en 3 M.C.C. Blijleven cblijleven@develsteincollege.nl
teamleider havo 4 en 5 G. Vonk gvonk@develsteincollege.nl
teamleider vwo 2 en 3 C. Meijers cmeyers@develsteincollege.nl
teamleider vwo 4,5 en 6 J. van Santen avsanten@develsteincollege.nl

 

 

Organogram