DevelsteinCollege

Bestuursverslag en jaarrekening 2016

De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs en het DevelsteinCollege leven de Code Goed Onderwijsbestuur VO na. Een van de kenmerken van deze code is dat de onderwijsinstellingen transparantie betrachten en in dat verband publiceren we op het openbare gedeelte van onze website het bestuursverslag en jaarrekening.

Onderstaand treft u dit verslag voor 2016 aan.
Jaarlijks zal rond de zomervakantie het meest recente jaarverslag op onze website worden geplaatst.

Voor vragen over dit verslag kunt u contact opnemen met de rector van de school, tevens dagelijks bestuurder van de stichting, dhr. P.H. den Otter.

 Bestuursverslag en jaarrekening 2016.pdf