DevelsteinCollege

Schoolregels

Voor een goede samenwerking tussen medewerkers van de school, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen zijn heldere, wederzijdse afspraken van groot belang. Voor de vestiging Develsingel van het DevelsteinCollege gelden de volgende schoolregels.

Leerlingen gedragen zich tegenover medeleerlingen en personeel met respect. Dat wil onder andere zeggen dat het niet is toegestaan om:

te pesten, te vloeken of te discrimineren,
kleding met provocerende of kwetsende teksten te dragen en communicatiemiddelen te gebruiken om anderen te pesten, te kwetsen of in een verkeerd daglicht te stellen.

Gedurende het schooljaar maken wij regelmatig foto’s van leerlingen, ouders en medewerkers bij diverse activiteiten. De mooiste plaatsen we voor PR-doeleinden in brochures, gidsen, nieuwsbrieven, onze social media en website. Bovendien maken we opnamen van lessen. Deze laatste gebruiken we ten behoeve van interne trainingen van medewerkers met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB). Ouders die bezwaar hebben tegen het mogelijke gebruik van beeldmateriaal waar hun kind op staat, kunnen dit vooraf schriftelijk aan ons melden: DevelsteinCollege, afdeling Secretariaat en Beleid, Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht

Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in en om het schoolgebouw. In en rond de school gedragen leerlingen zich ordelijk en met respect voor de omgeving. De kosten voor herstel van alle schade - ook onopzettelijk veroorzaakt - die een leerling aan gebouwen, meubelen, leermiddelen en dergelijke toebrengt, brengen we in rekening aan de wettelijke vertegenwoordigers.

De leerlingen volgen alle lessen volgens het voor hen geldende lesrooster of vervangend lesrooster en zijn bij elke les tijdig in het lokaal aanwezig.

Het DevelsteinCollege is een rookvrije school, dit betekent dat roken op het schoolterrein of in de school nergens is toegestaan.

Drugs en wapens zijn in en rond de school verboden. Bezit, gebruik en/of handel kunnen leiden tot definitieve verwijdering. Uiteraard is ook het bezit en/of gebruik van alcohol door leerlingen in en rond de school, en tijdens alle door de school georganiseerde activiteiten buiten de school, verboden.

Eten en drinken, het gebruik van mobiele telefoons en van persoonlijke geluidsapparatuur is alleen toegestaan in de aula, in de hal of op de vide. Dit laatste bovendien alleen indien dit geen overlast of ergernis voor anderen veroorzaakt.

In de lokalen dragen de leerlingen geen jassen, petten of mutsen.

Leerlingen van het juniorcollege mogen onder schooltijd het schoolplein niet verlaten.

 

Onderstaande regels hangen op diverse plaatsen in de school en worden jaarlijks aan het begin van het schoojaar door de mentoren met de leerlingen besproken.

Voor een goede samenwerking tussen medewerkers van de school, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen zijn heldere, wederzijdse afspraken van groot belang. Voor de vestiging Develsingel van het DevelsteinCollege gelden schoolregels. Leerlingen gedragen zich tegenover medeleerlingen en personeel met respect. Wat dat wil zeggen, staat in deze regels:

Op het DevelsteinCollege:

• pesten, vloeken en discrimineren wij niet;
• dragen wij geen kleding met kwetsende teksten;
• gebruiken wij internet niet om anderen te beledigen;
• doen wij ons afval in afvalbakken;
• hangen wij gedurende de lessen niet rond in de hal en de gangen;
• eten en drinken wij uitsluitend in de aula’s en in de hal;
• gebruiken wij mobiele telefoons en geluidsapparatuur alleen in de aula, in de hal of op de vide;
• dragen wij geen jassen, petten of mutsen in de lokalen;
• hebben wij onze schoolpas altijd nodig en dus bij ons;
• mogen leerlingen van het juniorcollege tijdens schooltijd het schoolplein niet verlaten;
• is roken op het schoolterrein of in de school nergens toegestaan.


Gedurende het schooljaar maken wij regelmatig foto’s van leerlingen, ouders en medewerkers bij diverse activiteiten. De mooiste plaatsen we voor PR-doeleinden in brochures, gidsen, nieuwsbrieven, onze social media en website. Bovendien maken we opnamen van lessen. Deze laatste gebruiken we ten behoeve van interne trainingen van medewerkers met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB). Ouders die bezwaar hebben tegen het mogelijke gebruik van beeldmateriaal waar hun kind op staat, kunnen dit vooraf schriftelijk aan ons melden: DevelsteinCollege, afdeling Secretariaat en Beleid, Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht
Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in en om het schoolgebouw. In en rond de school gedragen leerlingen zich ordelijk en met respect voor de omgeving. De kosten voor herstel van alle schade - ook onopzettelijk veroorzaakt - die een leerling aan gebouwen, meubelen, leermiddelen en dergelijke toebrengt, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
Leerlingen volgen alle lessen volgens het voor hen geldende lesrooster of vervangend lesrooster en zijn bij elke les tijdig in het lokaal aanwezig.
Drugs, wapens en vuurwerk zijn in en rond de school verboden. Bezit, gebruik en/of handel kunnen leiden tot definitieve verwijdering. Uiteraard is ook het bezit en/of gebruik van alcohol door leerlingen in en rond de school, en tijdens alle door de school georganiseerde actiteiten buiten de school, verboden.
Leerlingen plaatsen fietsen en bromfietsen in de daarvoor bestemde rekken.
Het spelen om geld is niet toegestaan.