DevelsteinCollege

Protocol ziekteverzuim

Dit protocol is geschreven om de zorg rondom een zieke leerling goed te organiseren.
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) ziet er op toe, dat voor ieder kind en iedere leerling het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Het is dan ook aan LVS om een optimale samenwerking ter voorkoming en bestrijding van schoolziekteverzuim in de regio Zuid-Holland Zuid te bewerkstelligen.

De school heeft een belangrijke rol in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. De school is echter in grote mate afhankelijk van de medewerking van ouders en leerling. Om hen te ondersteunen in de aanpak van schoolziekteverzuim werkt de school samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). In dit protocol wordt de rol van ouders en leerling, de school, de JGZ en LVS omschreven.

 Protocolziekteverzuim_2016.pdf