DevelsteinCollege

Privacy

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in het dagelijks leven ook wel 'privacywet' genoemd. Als school hebben wij de verantwoordelijkheid de privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers te bewaken. Zo moeten we er voor zorgen dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van deze belanghebbenden wordt omgegaan.

Daartoe hebben we een drietal documenten opgesteld die ons handelen op dit gebied bepalen:

  • het privacyreglement;
  • de notitie leerlingendossier;
  • het interne document de regeling meldplicht datalekken.

Deze eerste twee documenten treft u hierbij aan, het derde document is voor alle medewerkers van het het DevelsteinCollege online beschikbaar.

 Privacyreglement DevelsteinCollege.pdf

 Notitie leerlingendossier DevelsteinCollege.pdf