DevelsteinCollege

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van de leerlingen zijn verwoord in een Leerlingenstatuut. Download het Leerlingenstatuut via onderstaande link

 Leerlingenstatuut 2015-2018.pdf