DevelsteinCollege

Klachtenregeling Develsingel

Vanzelfsprekend doet het DevelsteinCollege er alles aan om klachten te voorkomen of, indien er toch een klacht is, deze zo adequaat en snel mogelijk op te lossen in onderling overleg tussen ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen, personeel en schoolleiding.
Wordt een klacht door de school niet naar tevredenheid opgelost of bestaat er geen andere mogelijkheid om de klacht te behandelen, dan kan iedereen die bij het DevelsteinCollege betrokken is, gebruik maken van deze regeling.

 Klachtenregeling 2011 Develsingel versie juli 2015.pdf