DevelsteinCollege

Integriteitscode

In aansluiting op de Code Goed Bestuur is een Integriteitscode opgesteld, waaraan de Medezeggenschapsraad inmiddels haar instemming heeft verleend. We verwachten van onze medewerkers en iedereen die optreedt namens of ten behoeve van het DevelsteinCollege te handelen naar deze code.

 Integriteitscode DevelsteinCollege.pdf