DevelsteinCollege

Passend onderwijs

Passend onderwijs, ontwikkelingsgerichte handelingsplannen, onderwijsontwikkelingsperspectief, arrangementen, ondersteuningsteam. Het zijn begrippen die in het huidige onderwijs niet meer weg te denken zijn. Begrippen ook die recht doen aan het streven van het DevelsteinCollege verschillen tussen leerlingen te erkennen en recht te doen aan die verschillen. Op het gebied van passend onderwijs is de afgelopen jaren veel gebeurd.

Binnen het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning, de basisplusondersteuning en toe te kennen arrangementen. Het streven van de samenwerkende scholen, waaronder het DevelsteinCollege, is dat geen leerling tussen wal en schip kan raken. Het is een ambitieuze doelstelling, maar onze leerlingen zijn dat meer dan waard.

Onderstaand treft u een link aan naar de website van het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden.

http://www.noordelijkedrechtsteden.nl/


Hieronder treft u het ondersteuningsprofiel van de school aan.

 ONDERSTEUNINGSPROFIEL DS 2015-2020.pdf