DevelsteinCollege

Schoolkosten brugklas 2017-2018

Aan het begin van het schooljaar krijgen je ouders/verzorgers een rekening van de kosten van het onderwijs die niet door het Rijk worden vergoed. De kosten voor dit schooljaar (2017-2018) zijn:

  • Ouderfonds                                                                         €    30,00  
  • Materiaalfonds                                                                     €    25,00
  • Brugklaskamp                                                                      €    75,00
  • Huur garderobekluisje, schoolpinpas                                       €     7,50
  • Schoolpas                                                                            €     6,25
  • Cultuurkaart                                                                        €    10,00   
  • Diversen (DDD, excursies, mentor- en culturele activiteiten)           €     45,00
  • Sportpakket/Art & Performance (indien van toepassing/gekozen)    €    180,00 

 
Als jij naar het gymnasium gaat, betalen je ouders nog € 16,00 extra voor een klassieke excursie. Voor de ouders van leerlingen uit DA11 en DA12 komt er nog nog € 10,00 bij in verband met de Prinsjesdagviering.
Vmbo-t/havo, havo/Atheneum, Atheneum en Gymnasium: excursie engineering € 16,00

De schoolboeken zijn gratis. Daar horen ook bij: werkboeken, bijbehorende cd-roms, project- en tabellenboeken, examenbundels en eigen leermateriaal van de school. Een atlas, woordenboek, rekenmachine, sportkleding en schrijfgerei zul je wel zelf moeten aanschaffen.