DevelsteinCollege

Aanmelden voor de brugklas

Na aanmelding (meestal via de basisschool) komen de leerlingen in een brugklas terecht met medeleerlingen van ongeveer hetzelfde niveau. De mogelijkheden voor plaatsing in het eerste jaar op het DevelsteinCollege zijn ruim: er zijn brugklassen gymnasium, atheneum, havo/atheneum, vmbo-t/havo en vmbo-t. Wij plaatsen leerlingen op basis van het advies van de basisschool.

 • Brugklas gymnasium
  Deze klas is bestemd voor leerlingen die van de basisschool een gymnasiumadvies krijgen.
 • Brugklas atheneum
  De atheneumbrugklas is bestemd voor leerlingen met een atheneumadvies.
  Brugklas havo/atheneum
 • Geeft de basisschool minimaal havo als advies en vindt de basisschool dat de leerling een redelijke kans maakt het atheneumdiploma te behalen, dan is de leerling in deze klas op zijn plaats.
 • Brugklas vmbo-t/havo
  Geeft de basisschool vmbo-t aan en vindt de basisschool dat de leerling een kans maakt de havo aan te kunnen, dan is de leerling in deze klas op zijn plaats.
 • Brugklas vmbo-t
  Geeft de basisschool vmbo-t aan, dan is de leerling geschikt voor deze brugklas.

Dakpanklassen

In de dakpanklassen worden leerlingen geplaatst waarvan nog niet helemaal zeker is welk niveau het beste bij hen past. De dakpanklassen bestaan uit twee niveaus waarbij les wordt gegeven op het eerste niveau: brugklas havo/atheneum en brugklas vmbo-t/havo. Leerlingen kunnen in ieder geval het eerste niveau van de dakpanbrugklas aan én hebben een goede mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het tweede niveau. Tijdens het eerste schooljaar wordt duidelijk in welke afdeling de leerling het beste tot zijn recht komt. Vanaf leerjaar twee wordt de leerling geplaatst in de afdeling waarvan wij verwachten dat het haalbaar is om het diploma te behalen.

Aanmeldingsformulier

Voor leerlingen die niet aangemeld worden via de basisschool kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden.

De plaatsingscommissie bekijkt alle aanmeldingen. Indien aanvullende informatie nodig is, neemt de plaatsingscommissie contact op met de basisschool. Vanaf 10 mei a.s. verwachten wij nieuwe leerlingen en hun ouders te informeren over de definitieve plaatsing.

 Aanmeldingsformulier  2017-2018.pdf

 

Aanmelden voor het tweede leerjaar en hoger

Het aanmelden van leerlingen voor het tweede leerjaar en hoger vindt rechtstreeks plaats. Ouders/verzorgers of toekomstige leerlingen kunnen het aanmeldingsformulier downloaden. Er vindt altijd een intakegesprek plaats op school met de betreffende teamleider die de leerling voorziet van alle belangrijke informatie. Bij de toeleverende school worden het onderwijskundig rapport en cijferlijsten opgevraagd. Plaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het DevelsteinCollege en de informatie van de school van herkomst. De leerling ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht over de plaatsing en het vakkenpakket.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden:

 Aanmeldingsformulier  2017-2018.pdf