DevelsteinCollege

Juniorcollege

Leerlingen uit de eerste twee leerjaren hebben hun eigen juniorcollege: een frisse, kleurrijke en herkenbare vleugel met een eigen sfeer en een eigen gezicht. De beslotenheid en vertrouwdheid van het juniorcollege maakt de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler. In de kleinschalige omgeving worden de leerlingen goed voorbereid op de bovenbouw.

Onze jongste leerlingen maken in het juniorcollege gebruik van een eigen ingang, fietsenstalling, aula, kluisjes en open ruimtes met veel computerwerkplekken, speciaal voor hen. Naast specifieke ruimtes voor leerlingen van het juniorcollege is er een ruime mediatheek waar computers, boeken en naslagwerken beschikbaar zijn voor alle leerlingen.

Seniorcollege

Vanaf het derde leerjaar volgen de leerlingen hun lessen in het seniorcollege. Niet alleen de ingang, de fietsenstalling en de kluisjes bevinden zich op een andere plaats, ook neemt de mate van zelfstandigheid iets toe. Zo leren de leerlingen tijdens het derde leerjaar om te gaan met studieplanners en kiezen zij een aantal vakken die zij vanaf het vierde leerjaar gaan volgen. Het seniorcollege kent ook specifieke ruimtes voor leerlingen in de bovenbouw, zoals een eigen aula, kantine en het b├Ętalab.