DevelsteinCollege

Activiteiten

Naast goede lessen, bieden wij aantrekkelijke en vormende activiteiten voor onze leerlingen.

Themavieringen

Met medewerking van zoveel mogelijk leerlingen uit diverse klassen houden we circa vier themavieringen per schooljaar. Er staan twee kleine vieringen van 10 tot 20 minuten en twee grote vieringen met Kerst en Pasen van ongeveer 40 minuten op het programma. Met deze vieringen willen we leerlingen en medewerkers graag bemoedigen, inspireren, motiveren en met elkaar verbinden vanuit een Bijbelse levensvisie en een stevige basis leggen voor onze school als christelijke werk- en samenlevingsgemeenschap.

Sportactiviteiten

Als sportactieve school bieden wij een scala aan sportieve activiteiten: sportdagen voor een hele vestiging, sportmiddagen voor bepaalde klassen, het brugklasbasketbaltoernooi, een bezoek aan het zwembad, outdooractiviteiten en deelname aan schooltoernooien (hockey, basketbal en volleybal). Leerlingen van het eerste en tweede leerjaar kunnen kiezen voor het sportpakket. Deze leerlingen volgen naast het gewone lesprogramma twee uur per week een speciaal sportprogramma. Lees meer hierover in de folder over het sportpakket.

Werkweken

De brugklasleerlingen gaan in de eerste week van het schooljaar op kennismakingskamp. Voor de leerlingen van atheneum 5, havo 4 en vmbo 4 organiseren we ieder jaar een buitenlandse reis met bestemmingen als Londen, Berlijn, en een sportief kamp in Frankrijk of Oostenrijk. De gymnasiumleerlingen brengen in klas 3 of 4 een meerdaags bezoek aan Trier en maken in klas 4 of 5 een klassieke reis met als bestemming Rome of Griekenland. De buitenlandse werkweken zijn onderdeel van het les- en onderwijsprogramma van het DevelsteinCollege en worden in de lessen voorbereid.  Het streven is om tijdens de reis een mix van educatie en ontspanning te bieden.

Excursies

Diverse onderwijssecties organiseren excursies voor de leerlingen. Een aantal voorbeelden: een bezoek aan Naturalis bij biologie, veldwerk, een fietsexcursie naar Rotterdam bij aardrijkskunde, een bezoek aan de Grote Kerk in Dordrecht en de synagoge in Sliedrecht voor godsdienst, een bezoek aan Walibi voor natuurkunde en een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel voor economie.

Arbeidservaring

Leerlingen in de derde klassen vmbo-t doen werkervaring op door een week stage te lopen in een bedrijf of een instelling. Het project is hoofdzakelijk bedoeld als een oriëntatie op de wereld van beroep en arbeid. Daarnaast kan het leerlingen helpen bij de keuze van het vakkenpakket en de keuze voor een sector in de examenjaren.

Maatschappelijke stage

In het vierde leerjaar hebben de leerlingen van het vwo en havo de mogelijkheid om een maatschappelijke stage te lopen als invulling van de geheel vrije ruimte. Doel van deze stage is kennismaken met zowel het concept vrijwilligerswerk als met een mogelijk toekomstig beroep in de maatschappij.

Develcult

Het DevelsteinCollege heeft verschillende culturele talenten in huis. Op een of meer avonden per jaar laten leerlingen hun creatieve kwaliteiten zien achter de piano, op de dwarsfluit, dansend, rappend, zingend, toneelspelend, als cabaretier, enzovoort. Deze verrassende avonden zijn toegankelijk voor ouders en leerlingen.

DDD – Develstein Drie Daagse

Voor de eerste en tweede klassen organiseren we drie keer per schooljaar de Develstein Drie Daagse, met vele excursies,  activiteiten en rekentoetsen. Er zijn onder andere excursies naar Naturalis en projecten op het gebied van kunst en cultuur, cyberpesten, verzorging, wis-, natuur- en scheikunde, verzorging en sport.  

Schoolfeesten

Schoolfeesten zijn TOP: T(otaal) O(nweerstaanbare) P(artys). De TOP commissie (bestaande uit leerlingen en docenten) organiseert diverse fantastische feesten gedurende het schooljaar zoals een speciaal onderbouwfeest, kerst- of nieuwjaarsgala voor alle leerlingen en het slotfeest aan het einde van het schooljaar. De feesten vinden af en toe plaats op een locatie buiten de school maar er is altijd heel veel leuke muziek om op te dansen of bij te kletsen.