DevelsteinCollege

School op menselijke maat

Het DevelsteinCollege is een christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en
vmbo-t (theoretische leerweg). Kernbegrippen uit onze missie zijn:

  • Gedegen en uitdagend onderwijs: natuurlijk voldoet het onderwijs aan de vastgestelde norm, maar we zorgen er ook voor dat alle leerlingen binnen die norm uitdagend onderwijs kunnen volgen, met afwisseling en activiteiten tijdens het reguliere lesprogramma.
  • Pedagogisch optimisme: wij geloven in een positieve benadering van onze leerlingen, we kijken naar mogelijkheden en kansen. Wat kan een leerling wél aan in plaats van wat niet.
  • Erkennen en waarderen van verschillen. Iedereen is anders en het zijn juist die verschillen die wij waarderen. Daarom bieden wij een uitgebreid verrijkingsprogramma aan voor leerlingen die op zoek zijn naar meer uitdaging naast de reguliere lessen en bieden wij verschillende begeleidingsvormen aan leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Kleinschalig onderwijs binnen een veilige leeromgeving

Het onderwijs op het DevelsteinCollege is kansrijk en uitdagend, met persoonlijke aandacht voor elke leerling. De school is opgebouwd uit een junior- en seniorcollege waar kleine onderwijsteams de lessen verzorgen voor onze leerlingen. Op deze manier bieden wij kleinschalig onderwijs waarbij de leerling altijd centraal staat. Elkaar kennen en gekend worden, vormt de basis van ons onderwijs.

Vestiging Develsingel en Loket

Met ruim 200 medewerkers verzorgen wij het onderwijs voor ruim 1800 leerlingen.
Onze school heeft twee vestigingen:

  • vestiging Develsingel (circa 1440 leerlingen) voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t (theoretische leerweg);
  • het Loket (circa 390 leerlingen) voor vmbo-b/k (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) en lwoo (leerwegondersteunend onderwijs).

Deze website is gericht op het onderwijs aan de vestiging Develsingel.